sudailinti

sudáilinti tr. 1. dailiai sutaisyti, padaryti: Terplysius iškasė, lysiukes sulygino, sudáilino Vlkv. Plaukus sudailinusi jau išeiti norėjo . 2. atšerti: Sudáilink arklį, ir senas jaunas paliekta Šts. Sudáilinti karvę tegal su miltais Šts. 3. refl. susiglausti, susitraukti: Gula zuikis susidailinęs, paplokštęs ir klausos šunų lojimo Šts. 4. refl. sulysti: Na ir susidáilinai, ar sirgai? Rdm. \ dailinti; apdailinti; išdailinti; nudailinti; padailinti; perdailinti; pridailinti; sudailinti; uždailinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sudailinti — sudáilinti vksm. Pláukus sudáilinti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdailinti — tr. K apgražinti, dailiai apdirbti: Kad tavo šaukštai nei kiek neapdailinti, baisu burnon imt Kp. | refl. tr., intr. Rs: Aptašiau šiap tep: jei negerai, pats apsidailyk Vlkv. | prk.: Reikia da daug laiko ir darbo, kol [lietuviška terminologija]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailinti — ( yti), ina, ino tr., daĩlinti Š 1. K daryti dailų, gražinti, puošti: Kam tep dailini, ne į parodą veši Dkš. Gali nedailint [kirvakočio], aš pats apsidailinsiu Rs. Pamatė žmogų mindžiojant grumstus, dailinant vietą MPs. | refl.: Merga, eidama į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdailinti — tr. 1. J, Q59 išgražinti, dailiai išdirbti: Kiekvienas norįs gali rašyti lietuviškai kaip ir kita išdailinta jau kalba S.Dauk. Barbariški dar tebėra mūsų žmonės, nėra juose jausmai nei mažumą išdailinti A1885,16. | refl.: Visi išsipuošę,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudailinti — tr. 1. K padaryti dailų, pagražinti: Jau padariau kotą, tik da nenudailinau Gs. | refl. tr.: Aš tik aptašiau klumpes, o nusidailyt tegu pats nusidailina Gs. 2. nulyginti, nuglotninti: Ant upelio dugno atradau akmenį, pailgą ir labai nudailintą Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padailinti — tr. rš kiek pagražinti. | prk.: Vienas nukala, antras padailina, trečias dar prideda – ir kyla kalbos rš. Žmonės patys tyčia tą istoriją padailino rš. | refl.: Ans padailindamos kalba Slnt. dailinti; apdailinti; išdailinti; nudailinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdailinti — tr. dailiai perdirbti: Pardailink su peiliu, ir puikus būs šaukštas Šts. | prk.: Pardailinsi tu pats pasaką, o aš neturiu laiko parpasakoti Šts. dailinti; apdailinti; išdailinti; nudailinti; padailinti; perdailinti; pridailinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridailinti — 1. tr. priglotninti: Kunigaikštytė su ilgu liemeniu ir pridailintais kaip lėlės plaukais rš. 2. refl. J prisimeilinti, prisitaikyti: Jau tas prisidailino pri mergos Krš. Šiaip ne taip prisidailino pri to piningio, mislija, bene išgvilbs kokią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudailyti — 1 sudailyti žr. sudailinti 1: Stogą sudailyti PrLXVII18, B. | prk.: Sudailau, sutaikau MŽ567. dailyti; išsidailyti; padailyti; sudailyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulaidyti — tr. 1. vieną po kito suleisti kur: Sulaidžiau gyvolius ir išejau į miestą Šts. 2. sunaudoti mėtymui, išmėtyti: Aš sulaidžiau du maišus akmenų į kviečius ant žvirblių Žvr. 3. supilti, sukratyti: Kildytą pieną sulaidyti į kruopynę be druskos, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.